How to Use Editing Software

How to Use Editing Software

भावांनो आपला आजचा video खूपच kdkkk आणि मस्त झालेला आहे आणि हा video आपण Alightmotion App मध्ये केलेला आहे जर तुमच्या जवळ Alightmotion app नसेल तर खालील button वर क्लिक करून download करून घेऊ शकता.

app link

भावांनो सर्वात आधी आपल्याला आपल्या Alightmotion app मध्ये beat Mark project install करून घ्यायचा आहे त्या साठी आपल्याला 30sec थांबायचं आहे आणि खालील button वर क्लिक करायचं आहे.

Beat mark project

Beat mark project install केल्या नंतर आपल्याला सुरवातीला एक overlay effect लाऊन घ्यायचा आहे.

overlay effect

नंतर आपल्या overlay effect वर emoji लाऊन घ्यायची आहे आणि या emoji ची duration आपल्याला पहिल्या beat mark पर्यंत ठेवायची आहे.

Emoji png

नंतर पूधच्या beat Mark मध्ये आपल्याला ok… ही text png लाऊन घ्यायची आहे.

Ok text Png

नंतर पुढील सर्व beat mark मध्ये किर्थी शेटी चे images लाऊन घ्यायचे आहे.

All Images

नंतर आपल्याला shake effect install करून घ्यायचा आहे आणि दुसरा effect copy करून आपल्याला जास्त duration वाल्या फोटोना लावायचा आहे आणि पहिला effect copy करून बाकी सर्व फोटॉना लावायचा आहे.

Shake Effect

हे झाल्या नंतर आपल्या सुरवातीला जाऊन आपल्याला black shadow effect लाऊन घ्यायचा आहे आणि याची duration आपल्याला ending पर्यंत ठेवायची आहे.

Shadow

नंतर आपल्याला ज्या ठिकाणी Images लावल्या त्या ठिकाण पासून एक टेक्स्ट png लाऊन घ्यायची आहे.

Text Png

नंतर आपल्याला त्या ठिकाण पासून एक overlay effect लाऊन घ्यायचा आहे आणि याची blending आपल्याला screen मध्ये करून घ्यायची आहे.

Overlay Effect

नंतर आपला logo लाऊन आपल्याला video export करून घ्यायचा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.