Alight motion video editing

नमस्कर भावांनो सर्वात आहे तुमच्या सर्वांचे आपल्या आजच्या नवीन आणि कडक अश्या पोस्ट मध्ये.

भावांनो आपण आजची ही Alight motion video editing आपण alightmotion app मध्ये करणार आहोत जर तुमच्या जवळ alightmotion app नसेल तर तुम्ही खालील button वर click करून download करून घेऊ शकता.

Alight Motion App

भावांनो सर्वात आधी आपल्याला alightmotion app मध्ये beat mark install करून घ्यायचा आहे. त्या साठी तुम्हाला 30sec थांबवावा लागेल नंतर खालील button वर click करून घ्यायच आहे.

Beat Mark Project

नंतर आपल्याला सुरवातीला effect वाला video लाऊन घ्यायचा आहे आणि याची duration आपल्याला पहिल्या beat mark पर्यंत ठेवायची आहे.

Overlay Effect

नंतर आपल्याला पुढील सर्व beat mark मध्ये हृता दुर्गुले चे photo लाऊन घ्यायचे आहे.

All Images

नंतर आपल्याला सुरवातीच्या video वर emoji वाली png लाऊन घ्यायची आहे.

Imoji PNG

नंतर आपल्याला आपण ज्या ठिकाण photo लावले त्या ठिकाणी shadow effect png लाऊन घ्यायची आहे आणि याची duration आपल्याला ending पर्यंत ठेवायची आहे.

Shadow PNG

नंतर त्या shadow effect वर एक png लाऊन घ्यायची आहे आणि या png ची पण duration आपल्याला शेवट पर्यंत वाडवायची आहे.

Hruta Text Png

नंतर आपल्याला shake effect install करून घ्यायचा आहे त्या साठी खालील button वर click करून घ्यायच आहे.

Sahke Effect

Shake effect बरोबर past केल्या नंतर आपल्याला ज्या ठिकाणी photo लावले त्या ठिकान पासुन एक light effect वाला effect लाऊन घ्यायचा आहे आणि याची blending आपल्याला screen मध्ये करायची आहे.

Light Effect

हे सर्व झाल्या नंतर आपल्याला आपला logo लाऊन आपल्या video ला export करून घ्यायच आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.