video editing software

नमस्कार मंडळी स्वागत आहे तुमच्या सर्वांचे आपल्या नवीन पोस्ट वर ????????

भावांनो आपण आजच्या या post वर video editing software खूप दिवसा नंतर KINEMASTER App वर video editing करणार आहोत जर तुमच्या जवळ हे new update वाला KINEMASTER app नसेल तर खालील button वर क्लिक करून app download करून घेऊ शकता.

भावांनो आपण आजच्या या video मध्ये new Effects video editing करणार आहोत. आणि हा effect आपल्याला KINEMASTER app मध्ये मिळणार नाही तर आपल्याला हा effect आपल्याला KINEMASTER app मध्ये install करुन घ्यायचा आहे त्या साठी आपल्याला beatsync app download करून घ्यायचा आहे. हे app आपल्याला playstore ला मिळून जाईल.

भावांनो आपल्याला KINEMASTER app मध्ये कोणता पण एक ratio select करुन घ्यायचा आहे आणि कोणते पण effect लाऊन घ्यायचा आहेत आणि नंतर आपल्याला home page वर जाऊन beatsync app open करून घ्यायच आहे आणि नंतर आपल्याला sixteen effect select करून घ्यायचा आहे आणि KINEMASTER app च्या logo वर टच करुन घ्यायचा आहे.

Border png

नंतर आपल्याला download all assist वर क्लिक करून हा effect download करून घ्यायचा आहे.

नंतर आपल्याला KINEMASTER app open करून 9:16 चा ratio select करुन घ्यायचा आहे. नंतर आपल्याला black baground add करुन घ्यायचा आहे.

नंतर आपल्याला audio च्या opetion वर क्लिक करून आपल्याला ज्या पण song वर हा video बनवायचा आहे ते song इथे लाऊन घ्यायच आहे.

Mp3 Song

ज्या ठिकाणी आपल song start होते त्या ठिकाणी आपला आपले सर्व फोटो लाऊन घ्यायचे आहे photo लावण्या आधी आपल्याला setting मध्ये जाऊन defult duration of photo clip आपल्याला 1.5 वर ठेऊन द्यायची आहे.

All images

नंतर आपल्याला प्रतेक फोटो ला select करून clip graphic मध्ये जाऊन sixteen वाला effect लाऊन घ्यायचा आहे. सर्व photo ना एक एक effect लाऊन घ्यायचा आहे.

नंतर आपल्याला सुरवातीला जाऊन एक effect वाला video लाऊन घ्यायचा आहे आणि या video ची blending आपल्याला screen मध्ये करून घ्यायची आहे.

Effects Video

नंतर आपल्याला black screnn वर एक png लाऊन घ्यायची आहे.आणि नंतर आपल्याला तीच png पुढे एका side ला लाऊन घ्ययची आहे.

Png link

तर भावांनो आपला हा video इथे पूर्ण पने तय्यार झालेला आहे तर वरच्या export च्या opetion वर क्लिक करून आपला हा video export करून घ्यायचा आहे.

धन्यवाद भावांनो ????????

Leave a Reply

Your email address will not be published.